Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleŸć tutaj.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Aktualności
Klacze
Przychówek
Ogiery
Oferta
Galeria
Linki
Kontakt
Informacje
• Dared
• Supraśl
Supraśl

Supraśl zostaje u nas.


W roku 1985 został wydzierżawiony z Tierska przez dyr. Ignacego Jaworowskiego og. Tallin celem kontynuacji rodu Bairactar, a także dolewu krwi egipskiej poprzez og. Aswan. W Michałowie połączono Tallina z Wilejką ur. 1976r ..
Wilejka była klaczą nieprzeciętną, obdarzoną charyzmą i wielkim zaufaniem dla opiekujących się nią ludzi.
Z tego połączenia w roku 1986 przyszedł na świat ogier Wojsław. Gniady suchy z piękną głową i okiem, harmonijny, w typie kuhailana. O dobrym ruchu i bardzo dzielny. Na torze 4xI i 4xII. Przy tym zrównoważony i spokojny. Trudno się więcdziwić, że w 1991 roku został Czempionem Polski deklasując Etograma, Eldona i Pamira. Wojsław w roku 2002 został wydzierżawiony do USA a następnie sprzedany.
Z połączenia Wojsława i Sawiny (Wagram, Salamandra) w roku 2001 w hodowli pana Bogusława Dąbrowskiego rodzi się ogier Supraśl. Supraśl łączy wszystkie cechy konia pokazowego i użytkowego - urodę Wojsława, dzielność Wagrama i przyjaźń do ludzi przekazaną zapewne przez Wilejkę.
Dlatego zdecydowaliśmy się na ogiera Supraśl licząc na to, że wszystkie swoje dobre cechy przekaże potomstwu. Pierwsze potomstwo tego ogiera już mamy i zarówno Biała Zatoka (Supraśl, Bahia Blanca), jak iWiosenna Noc( Supraśl, Wycinka) zapowiadają się bardzo obiecująco. Obydwie młode klacze są odważne, ufne i pełne energii. Ich wygląd również nie budzi zastrzeżeń, co zresztą można ocenić na zdjęciach:)) Czas pokaże, czy będą również dobrymi końmi rajdowymi, ale mając na uwadze duży wpływ ogiera Wagram raczej patrzymy z optymizmem w przyszłość.


Why Supraśl?

In 1985 there was rented from Tiersk, by director – Mr. Ignacy Jaworowski, a stallion named Tallin in order tocontinue the Bairactar origin and to add someEgyptian blood due to stallion Aswan. In Michałow Tallin was coupled with Wilejka, born in 1976.
Wilejka was an extraordinary mare, characterized with great charisma and it trusted people, who were taking care for her, a lot.
This couple brought in 1986 stallion Wojsław. Bay, with a pretty head and eye, harmonious, in kuhailan type. Greatly moving, very brave.   On the track 4xI and 4xII. Moreover, well-balanced and peaceful. Thus, it is not strange that in 1991 it was announced to be Polish Champion, outclassing Etogram, Eldon and Pamir as well. Wojsław was leased in 2002 in USA and next, he was sold.
From the couple consisting of Wojsław and Sawina (Wagram, Salamandra) in 2001 in Mr. Bogusław Dąbrowski’s breeding stallion - Supraśl was born. Supraśl has all features of a model horse and utilitarian horse– Wojsław’s beauty, Wagram’s bravery and friendliness for people, probably transferred by Wilejka.
That is why we voted for Supraśl, expecting he will transfer all his good features to the offspring. The first offspring was born and both, Biała Zatoka(Supraśl, Bahia Blanca), Wiosenna Noc ( Supraśl, Wycinka) promise very well. Both young mares are brave, trustful and full of energy. Their appearance is also great which can be assessed by watching pictures ;-)) Time will show if they will also be good racing horses, however, when we take large impact of Wagram into accounts, we are rather optimistic.


Rodowód